Skrotcentralen i Uppsala AB verksamhetspolicy

för miljö, kvalitet och arbetsmiljö

Skrotcentralen har verkat inom återvinningsbranschen i flera generationer. Vi samlar in och tar emot järn och metallskrot från industri, lantbruk, hushåll, kommunala och statliga verksamheter.

Skrotet återvinns, d.v.s. sorteras och bearbetas i vår anläggning till en råvara som skickas för nedsmältning till smältverk.

Hos oss är varje medarbetare viktig. En öppen attityd som främjar trivsel, goda arbetsförhållanden och den enskildes utveckling är viktigt för oss då det skapar trygghet och arbetsglädje i det dagliga arbetet.

Skrotcentralen arbetar med ständiga förbättringar och ett förebyggande förhållningssätt gällande vårt hälso-, miljö- och kvalitetsarbete. Denna inställning skall ses som naturlig del i all vår verksamhet, liksom uppfyllandet av de lagar, föreskrifter och normer som samhället och våra intressenter ställer på verksamheten.

Skrotcentralen verkar för kretsloppstänkande. Genom ständig fokusering gentemot framtida generationer och lyhördhet gentemot omgivningens krav vill vi ta vårt ansvar för hållbar utveckling. 

För att kunna arbeta enligt vår policy använder vi ett systematiskt arbetssätt för att definiera aspekter och mål för arbetsmiljö, miljö och kvalitet.

 

Följande detalj policies finns:

  • Alkohol & Droger
  • Kränkande särbehandling
  • Arbetsanpassning & Rehabilitering.
  • Brandskyddspolicy

Uppsala 2008-11-26

 

FÖRETAG I ALM GRUPPEN
Returpappercentralen logo handel logo handel gavle logo arvidsvenssons logo nordic logo akerblom